QUAN TRỌNG! Vui lòng đọc trước-cảm ơn bạn! :-)

Hòn ngọc Châu Á-vùng đất của hòa bình và tâm linh trong sáng.
Post Reply
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3415
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

QUAN TRỌNG! Vui lòng đọc trước-cảm ơn bạn! :-)

Post by brahbata » Sun Apr 30, 2023 8:44 am

Xin chào :-)

Xin lỗi, tôi đã đăng các văn bản mà không có chức năng bình luận ở đây trong diễn đàn. Lý do là-nếu ở đây có nhiều thời gian hơn trong diễn đàn đang diễn ra-tất cả các văn bản vẫn được gói gọn ở vị trí đầu của diễn đàn, để sau này người ta tìm thấy chúng dễ dàng hơn.

Vì vậy, nếu bạn muốn bình luận một văn bản, chỉ cần viết một chủ đề mới và tham khảo văn bản tương ứng. Sau đó tôi sẽ trả lời bạn trong chủ đề bạn đã mở.

Trân trọng, tôi mong đợi những lời của bạn!

than ôi

Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3415
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Re: QUAN TRỌNG! Vui lòng đọc trước-cảm ơn bạn! :-)

Post by brahbata » Mon May 01, 2023 8:54 pm


Xin chào :-)


Chỉ cần nhấp vào biệt hiệu của bạn ở góc trên cùng bên phải của diễn đàn và chọn "Hồ sơ". Ở đó bạn có thể thay đổi tất cả các mục trong tài khoản của mình. Chỉ cần chọn cài đặt của bạn, bất cứ điều gì bạn hài lòng.

Đối với các câu hỏi khác, vui lòng viết ở đây trong diễn đàn phụ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.Trân trọng,

ừm :-)
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Post Reply