Poznanie – trauma

Krajina mieru. Pristátie na ceste.
Locked
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3404
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Poznanie – trauma

Post by brahbata » Fri Dec 03, 2021 3:28 pm

Image
Image


Trauma?


Život je sen

Kráčame po cestách, ktoré čiastočne vyvoláva a prejavuje kolektívne vedomie a čiastočne naše individuálne vedomie. "Vedomie" je klamlivá voľba slov, pretože opisuje stav úplného neuvedomenia si. V rámci snového "života" platia určité prírodné pravidlá. Každý z nás prispieva k platnosti, zachovávaniu a formovaniu týchto zákonov svojou individuálnou vierou v ich neporušiteľnosť. V rámci nášho kolektívneho sna je všetkým vnímajúcim bytostiam umožnené prežívať obdobia odpočinku a spánku. V týchto fázach transformujeme to, čo sa bežne nazýva snívanie. Naša skúsenosť počas spánku je preto vzácnou príležitosťou na spochybnenie nášho "bdelého vedomia" - pretože to je zase tiež len sen, vo sne, v sne.

Práve vo vedomí a v rozpoznávaní tých pravidiel a zákonov, ktoré riadia našu kolektívnu skúsenosť, dochádza k ich manifestácii. Zákony prírody, ktoré - aj keď sú kolektívne - len vysnívané, sa dajú VŽDY preformulovať a prekonať. Astrálne cesty, duchovné uzdravenia, skoky v čase, telepatia, telekinéza a iné mimozmyslové vnemy sú výrazom prekonateľnosti zákonov, v ktoré všeobecne veríme - a ktoré teda formulujú našu realitu.

Semeno pravdivej a vznešenej myšlienky - raz zasiate - prináša svoje plody v pravý "čas".

Image

Čas je mierou, ktorá sa používa na určenie rozdielu alebo korelácie medzi časťou príčiny a dávkou účinku v rámci nášho kolektívneho sna. Čas a priestor sú totožné - oba sú rôznymi termínmi pre ten istý jav na našej skúsenostnej rovine a opisujú miesto, ktoré je *medzi* dvoma udalosťami. Možno je významné chcieť zmeniť tento sen, ktorý nazývame život, ale verím, že ho nikdy nebudeme schopní zbaviť jeho pôvodného charakteru, ako ho v súčasnosti vnímam ja, ktorý si praje božská láska v nás. Cieľom nášho úsilia teda môže byť možno to, že v našom vedomí spoznáme život ako "sen" a budeme ho chcieť prekonať. Inými slovami: môžeme v sebe vyjadriť túžbu po prebudení.

Prebudenie môžu dosiahnuť len tí, ktorí snívajú - a pritom postupne dozrievajú - a "skutočne" si uvedomujú, že sa vznášajú v ilúzii. Ak dôjde k prebudeniu jednotlivca, ako to okrem iných zažil Gautama Buddha, a ak sa tento jednotlivec rozhodne oznámiť svoje uvedomenie všetkým spiacim ľuďom, sen kolektívu sa zmení. Všetci sa pohybujeme vo svojich snoch, všetci rozširujeme svoje hranice v rámci svojho života, všetci sa usilujeme o svetlo božského zdroja lásky. Naše úsilie a snahy môžu byť ústupčivé alebo intenzívne, môžeme mať vážnu, duchaplnú, smejúcu sa alebo klamlivú myseľ - nakoniec zistíme, že sme všetko vedeli ešte pred začiatkom našej cesty. "Skutočnosť" je čin - príčinou sme my sami.

Image
Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Locked