Awareness – Ways

Krajina mieru. Pristátie na ceste.
Locked
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3404
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Awareness – Ways

Post by brahbata » Fri Dec 03, 2021 3:22 pm

Image
Image


Spôsoby

Sú to moje vlastné obmedzenia, ktoré ma nútia vidieť veci tak, ako mi moja pravda prikazuje. A tak sú pre mňa pravdivé. Iný môže spoznať inú pravdu ako ja - to pre mňa znamená, že mu mám umožniť jeho spôsob, pretože spoznávanie sa vždy uskutočňuje individuálne odlišným spôsobom.
Image

Náš pohľad na svet vychádza z našich skúseností, ktoré sme zažili a vycítili vo svojom individuálnom bytí. Pravda je cieľom a my nie sme skúpi pri výbere prostriedkov, aby sme sa k tomuto cieľu priblížili. Všetci trolujeme životom a uznávame svoje cesty ako (možno?) jediné možné, pretože niekedy len my sami dokážeme vysvetliť svoje myšlienky, slová a činy.

Niekedy nie je ľahké vysvetliť druhým naše motivácie a závery, ktoré z nich vyvodzujeme; často sa naše úsilie končí výmenou úderov. Podľa mojich skúseností je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tejto dileme, sústrediť sa na svoj skutočný cieľ. Táto spomienka pre nás oživená a zhmotnená predstavuje božský pokoj.

Praktickým spôsobom, ako naše úsilie o pravdu uviesť do praxe spôsobom, ktorý je pre nás prospešný, je tolerancia. Tolerancia nezahŕňa motív tej ľahostajnosti, ktorá má rezignovaný pôvod. Tolerancia pre mňa skôr znamená skúmať motivácie a rozhodnutia inej bytosti, aby som zistil, či môžem mať prospech z uznania druhého. Týmto spôsobom sa vyhneme slepému nasledovaniu, ako aj sebeckému trvaniu na vlastnom názore.

Všetci žijeme vo svetle a všetky naše bytosti sú z neho zložené.

Vychádzajúc z jednej z našich dvoch základných motivácií pri prežívaní nášho bytia (lásky a strachu) sa formuje cesta, ktorú máme pred sebou. Každý deň. V každom okamihu nášho bytia. Prežívame sa ako premenlivé bytosti a táto skutočnosť nás núti pochybovať a váhať. To má následne za následok neistotu ohľadom nášho bytia, ktorá spôsobuje, že sa druhým javíme ako odsudzujúci, opatrní alebo dokonca odmietajúci.

Image

V uznaní našej neúplnosti na našej ceste spočíva múdrosť, ktorá nás privádza bližšie k svetlu. Lebo posledný bude prvý a len domnelý nedostatok nám dáva zakúsiť našu pravú podstatu. Keď milujeme bezpodmienečne, je nám ľahostajné, či vážna choroba môže znetvoriť telo milovanej osoby. Práve v spomienke na silu lásky, ktorá prebýva v nás všetkých, zažívame svoje uzdravenie. Jedným z jej prejavov je odpustenie. Naše spory teda vychádzajú z nášho neúplného poznania a sú - napriek istému nešťastiu - mocnými ukazovateľmi na našej ceste k spáse.


V rozpoznaní našej neúplnosti na našich cestách spočíva múdrosť, ktorá nás privádza bližšie k svetlu. Lebo posledný bude prvý a len domnelý nedostatok nám dáva zakúsiť našu pravú podstatu. Keď milujeme bezpodmienečne, je nám ľahostajné, či vážna choroba môže znetvoriť telo milovanej osoby. Práve v spomienke na silu lásky, ktorá prebýva v nás všetkých, zažívame svoje uzdravenie. Jedným z jej prejavov je odpustenie. Naše spory teda vychádzajú z nášho neúplného poznania a sú - napriek istému nešťastiu - mocnými ukazovateľmi na našej ceste k spáse.Nevertheless it is true:


„Right opinion is born from another's voice and one's own reflection.“
Gautama Buddha„

Little children - love you!“
Friedrich Nietzsche


Image
Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Locked