Diverzity – Sexualita

Krajina mieru. Pristátie na ceste.
Locked
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3403
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Diverzity – Sexualita

Post by brahbata » Sun Nov 28, 2021 11:50 pm

Image
Image


Sexualita

Oslávme život. Oslavujme lásku. Všetka sloboda ľudskej skúsenosti je založená na úprimnosti. Úprimnosti voči sebe samému a úprimnosti voči druhým. Úprimnosť je kľúčom k osobnému šťastiu.

Okolo témy sexuality existuje viac dogiem a zároveň viac rôznych názorov na vieru než okolo akejkoľvek inej témy - okrem "správnej" cesty k božskej pravde. Tento dogmatizmus nevzniká z ničoho nič, pretože obe základné výpovede o ľudskej skúsenosti nielenže spolu súvisia, ale tvoria dve stránky jednej a tej istej pravdy - toho, ako chceme prežívať a chápať seba samých. A tak sa stalo, že najúžasnejšie oblasti ľudskej skúsenosti boli naplnené strachom, ktorý bol do nás zasadený. Ak chceme prežívať seba samých ako zmyslové bytosti v celej svojej božskosti - a vieme to v najhlbšom srdci - a na druhej strane nám morálne teologické mýty generácií našich matiek a otcov a naše vlastné predstavy, ktoré si sami vnucujeme, zahmlievajú cestu k sebe samým, niet divu, že v nás tlejú vnútorné konflikty. Prirodzený spôsob, ako sa vyrovnať so sexualitou, je už od útleho veku odnaučený od "civilizovaných ľudí" - do tej miery, že sme naučení hľadať a prijímať "svoje" pravdy od iných. Ako je možné, tak nám hovorí naše podvedomie, že po väčšinu svojej existencie nechávame svoje fantázie a túžby krúžiť okolo žiadostivých (nie výlučne sexuálnych) udalostí, a na druhej strane "vieme", že práve tieto žiadostivé predstavy a zážitky "nesmú byť" - pretože nás to "učia" mnohí "učitelia"?

Image

V celej tejto skúsenosti sa vynára otázka, či chceme putovať životom určovaní inými, alebo či chceme nájsť vlastné odpovede v sebe


Tak ako láske nemožno z lásky ukladať hranice (hranice vznikajú zo strachu), tak aj svojej sexualite môžeme ukladať obmedzenia, ak chceme prežívať seba samých v slobode. Je na dvoch bytostiach, či si k sebe nájdu cestu z najhlbšej túžby svojho srdca, alebo si chcú jednoducho užívať jeden druhého z "pohŕdavej" túžby. A ak bytosť v sebe pociťuje silnú túžbu a chce tieto energie uvoľniť tým, že sa uspokojí - prečo nie? Nech si všetci užívame svoje pôžitky. Morálka sa začína tam, kde sa zastaví pocit. A sú to práve naše pocity, ktoré robia našu existenciu skutočne *cennou*.

Image

Sexuálna energia je najvyššou formou vyjadrenia nášho ja na "hmotnej" úrovni. A nech sa vždy vyjadruje hravo, ak chceme pochopiť a zažiť seba samých žijúcich v slobode. To, ako a prostredníctvom čoho chceme prežívať a prežívať individuálnu žiadostivosť, nemusí byť určené žiadnym štandardizovaným kódom. Láska, sloboda, hra, sex - to všetko patrí k sebe.

Podľa môjho názoru sa duchovnosť a vedomé prežívanie vlastnej sexuality navzájom nevylučujú, ale v najvyššom aspekte lásky sú vyjadrením skutočnej slobody. Zďaleka väčšina cirkevných otcov najrozličnejších vierovyznaní (najmä muži, ktorí chcú ženám zakázať radostnú sexualitu s obvinením z chlípnosti...) dogmaticky obmedzuje veriacich podľa svojich názorov. Kiež by slobodný duch zavial a prejavil svoj ozdravný účinok aj a najmä v radostnom vyjadrení našej žiadostivosti. A to nielen za účelom plodenia. Naše telo, prostriedok pre našu dušu, nám bolo dané ako dar, aby sme mohli prežívať "bytie" v relatívnom svete fyzického. Všetky možnosti vyjadrenia, ku ktorým nás vedie naša predstavivosť, sa Bohu páčia. Ak chceme zažiť seba samých ako živých bohov, ktorí sa stali ľuďmi, naša radosť z experimentovania v oblasti sexuality nám ponúka veľké možnosti. Dovolené je to, čo sa páči - ak je naša túžba vo vyjadrovaní v súlade s prianím druhej bytosti nášho spoločného bytia. Napriek tomu sa mnohé bytosti na niektorých staniciach svojej duchovnej cesty môžu rozhodnúť, že svoju sexualitu nebudú vnímať. Ak je táto túžba, toto vyznanie, vedomým, slobodne prijatým rozhodnutím, neobmedzujeme sa, keď praktizujeme abstinenciu. Ak sa však riadime nejakou dogmou, podľa ktorej veríme, že "čistý" duch musí praktizovať v cudnosti, aby dosiahol osvietenie (alebo zažil božské požehnanie a milosť), konáme z aspektu strachu a to nikdy nevedie k prežívaniu slobody - nehovoriac o osvietení.


Nech sme preto opatrní v našom úsilí nenahrádzať staré dogmy novými a nech si hravo a radostne užívame mnohé aspekty lásky...

"Nevybral som si rozkošný spôsob, ako z vás urobiť viac?"

Boží hlas v: Neale Donald Walsch, Conversations with God - Volume I

Image
Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Locked