Cogniczance - Glass People

Krajina mieru. Pristátie na ceste.
Locked
User avatar
brahbata
Site Admin
Posts: 3476
Joined: Fri Jan 24, 2020 4:20 am
Location: HombergOhm - Germany
Contact:

Cogniczance - Glass People

Post by brahbata » Fri Nov 12, 2021 12:10 pm

Image
Image


Glass people

Zajaté duše, ktorých pripútanosť k hmotnému svetu počas ich života sťažuje ich prepustenie z tejto úrovne po ich "smrti", žijú naďalej ako prejavené duchovné bytosti uprostred pozemskej flóry (v našich zemepisných šírkach najmä v lesných oblastiach). Podľa vzhľadu vyzerajú ako "sklenení ľudia", t. j. majú humanoidný obrys a sú astrálnej povahy. Keďže ich súčasná existencia je založená na inej frekvencii, než je úroveň našej ľudskej skúsenosti, zvyčajne ich nemožno vnímať "normálnym vedomím" a javia sa - pri meditatívno-kontemplatívnom rozpoložení vedomia - niekedy veľmi jemne a priehľadne. Okrem zmenenej vibrácie zodpovedajú svojím súčasným vzhľadom aj svojmu niekdajšiemu "hmotnému" vzhľadu ľudských bytostí našej vibračnej úrovne, t. j. majú tie fyzické kontúry, ktoré nadobudli už počas svojho "života".

Image

Tak ako je každá forma existencie svojou povahou podmienená utrpením (ktoré sa dá prekonať), aj astrálna projekcia týchto sklenených ľudí obsahuje utrpenie. Väčšina týchto duší sa cíti v tomto stave uväznená a spásu vidí predovšetkým v znovuzískaní fyzického tela. Nádej a snaha niektorých "fyzicky manifestovaných" ľudí o čisto netelesnú existenciu sa týmto dušiam zdá prinajmenšom nepochopiteľná. Čisto duchovná existencia duše (a jej - vedomím spôsobený - prejav) sa teda môže uskutočňovať na rôznych úrovniach a nie všetky sú rovnako žiaduce.


Avšak aj tento stav "transparentnosti" je pre dušu zážitkovou formou, ktorá je cenná. Život sa usiluje prejavovať a vyjadrovať na všetkých úrovniach a len - nami samými zvolené - obmedzenie vlastnej mysle nám umožňuje tieto stavy zažívať.

Keď si uvedomíme, že duch, bytosť, duša je vo svojom prejave neobmedzená, tieto medzistavy už nie sú potrebné. Duša potom zažíva univerzálne a absolútne uzdravenie a medzistupne na ceste k dokonalosti už nepotrebuje. Toto rozhodnutie možno urobiť kedykoľvek a nevyžaduje si žiadnu špeciálnu formu vyjadrenia. Na to, aby každý život získal slobodu, stačí samotný zámer, vyhlásenie vôle.

V už nastávajúcom veku lásky budú povýšené a oslobodené aj tie bytosti, ktorých podoba je hmotná, a predsa nie je telesná.

Všetko stávanie sa je len prejavom bytia.

Image
Image
Image
Image

We are not human beings having a spiritual experience - we are spiritual beings having a human experience.
So, I've decided to take my work back on the ground, to stop you falling into the wrong hands.
Life is a videogame. Reality is a playground. It's all about experience and self-expression.
ZEN is: JOYFULLY walking on a never-ending path that doesn't exist.
They tried to bury us. What they didn't know - we were seeds.
In the descent from Heaven, the feather learns to fly.
Ideally, we get humble when we travel the Cosmos.
After school is over, you are playing in the park.
Although, life is limited - Creation is limitless.
Fuck you Orion, Zetas and your evil allies.
Seeing is believing. I do. *I shape*.
'EARTH' without 'ART' is just 'EH'.
Best viewed with *eyes closed*.
Space. It's The final Frontier.
Real eyes realize real lies.
Creator and Creation.
We are ONE.
I AM.

Image
Image
Image

Image
Image

brahbata.space

Image

Locked