URL do tej strony:

https://tinyurl.com/constitution-polish


Preambuła
__________________________Poniższa Konstytucja Świata jest dominującą propozycją dla pokojowej planety Ziemi w tysiącleciu.

Niektóre z wymienionych kwestii z pewnością wywołają pytania i opór - należy je przyjąć i rozważyć jako propozycje na okres stulecia. Życie rozwija się i rozwija najlepiej powoli, a nie przy gorączkowym spełnianiu bez zastanowienia.

Przedstawiona Konstytucja Świata jest moim zaproszeniem dla ziemskiej ludzkości.
Bądźmy kreatywni, a nie reaktywni w tworzeniu naszej wspólnej przyszłości.

My, jako ziemska ludzkość, mamy misję dla naszych dzieci i wnuków.
Zacznijmy działać - wciąż i wciąż od nowa.
Czas na działanie jest zawsze teraz.Aquarius. Konstytucja Świata.
Globalny rozwój i
perspektywy społeczeństw na
naszej nadchodzącej przyszłości
na planecie Ziemia.
Aquarius.TEZY

Podstawy tworzenia
Nowego Porządku Pokoju
dla świata
____________________

Okres przejściowy
Porządek powojenny
Wprowadzenie w życie: ASAP
____________________


Raj na ziemi.I. Cele:


●Pokój
● Wolność
● Równość
● Braterstwo
● Pewność prawna
● Samorządność/Prawa Człowieka
● Ochrona gatunków/Ochrona środowiska
● Dobrobyt
II. Aspekty życia:


● Prawa osobiste
● Konstytucja/porządek państwowy/ustawodawstwo
● Kultura
● Społeczeństwo/sprawy społeczne
● Informacja/Komunikacja/Literatura/Edukacja
● Gospodarka
● Opieka zdrowotna
● Energia/Technologia
● Regeneracja/Środowisko i ochrona gatunków
● Wojsko/Obrona

Konkretyzacja/wdrożenie:


Denazyfikacja.
Polityka: Wspólność. Dla siebie nawzajem - zamiast przeciw sobie.
1000 lat "Sixties".

W szczegółach:
Prawo:


Globalna implementacja praw obywatelskich w oparciu o model niemiecki (art. 1-20 Konstytucji RFN). Powołanie Komisji Prawdy na wzór południowoafrykański. Supremacja w ramach - nowo zorganizowanej - ONZ. Włączenie wszystkich państw do wspólnoty światowej (parlament światowy). Zniesienie zbędnych ustaw i rozporządzeń (punkt odniesienia: ok. 95% - ustawy są tworzone dla ludzi, a nie ludzie dla ustaw). Wymóg tolerancji, zakaz dyskryminacji. zabezpieczenie prawa każdego do pełnego dojścia do dojrzałości własnej osobowości z samookreśleniem (o ile nie koliduje to z prawami osobistymi osób trzecich). Dodatkowo: §§ 433, 929 BGB (niemiecki kodeks cywilny) - nie trzeba więcej, aby uregulować wszystkie stosunki handlowe. § 211 StGB (morderstwo, niemiecki kodeks karny) i wszystkie (!) podrzędne czyny/zaniechania reguluje znajomość Karmy w przyszłości (prawa kosmicznego) i własne sumienie. Niestety, zreformowana w prawach i strukturze policja będzie jeszcze przez jakiś czas potrzebna.Polityka:

Zasada pomocniczości dla suwerenności U.N. jak i w innych parlamentach ("Rada Światowa" po reformie, system dwuizbowy, mandaty bezpośrednie, parlament najwyższy, brak Rady Bezpieczeństwa - "wszystkie zwierzęta są równe"), demokratyzacja, federalizm, podział władz, indemnizacja zaopatrzenia w podstawowe środki do życia dla każdego (zasada marksistowska), stopniowe rozczłonkowanie porządków państwowych poprzez minimalizację zbędnych ustaw, redukcja porządków państwowych aż do momentu, gdy przestaną być - w zależności od ewolucji obywateli - potrzebne, dywersyfikacja nie na niekorzyść strony trzeciej, nawiązanie/zwiększenie stosunków dyplomatycznych z mieszkańcami innych luminarzy (w tym wymiana kulturalna i handlowa).


Społeczeństwo/sprawy społeczne:


Odszkodowanie/gwarancja prawa do pełnej ekspresji każdego porządku kulturowego grupy ludzi w granicach ludzkiej wspólnoty, przestrzeganie/promowanie tożsamości kulturowych i tradycji, o ile nie kolidują one z "nową moralnością" (tolerowanie każdej opinii z wyjątkiem "nieszlachetnych"), zasada bierności, wspieranie mniejszości, wymiana kulturalna, równość, żadnych więzień, żadnych ogrodów zoologicznych. promocja nauki, alfabetyzacji i sztuki. Dobroczynność. Każdy dostaje kuchnię, łazienkę i własne łóżko.
-
Informacja:

Wolne prawa dla każdego! Dostęp do wszystkich (!) danych dla każdego. Wolna wymiana wszystkich informacji. Globalna alfabetyzacja. Tworzenie/wykorzystywanie użytecznych metod w celu zwiększenia edukacji.Gospodarka:

Redukcja barier handlowych, redukcja ceł ochronnych, zniesienie obowiązujących "tribs and trims". Redukcja subsydiów (na wzór Nowej Zelandii), rozdzielenie firm ponadnarodowych (zgodnie z zasadą "cui bono"), deregulacja rynków, wyrównanie/ podniesienie globalnego poziomu życia poprzez outsorcing w regionach słabiej rozwiniętych, demokratyzacja struktur firm zgodnie z zasadą subsydiarności (hierarchia od dołu do góry), dobroczynność, wspieranie słabo rozwiniętych gospodarczo regionów świata poprzez ovelty, demokratyczne lean management, zniesienie Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), liberalna społeczna gospodarka rynkowa z marksistowskimi świadczeniami socjalnymi, więcej Webera, mniej Keynesa, generowanie nowych źródeł dochodu dla tych regionów, które do tej pory żyły z ropy, gazu i węgla, pieniądz i obieg pieniądza zostaną porzucone (koniec interesu gospodarczego).Służba zdrowia:

"chromy będzie chodził ślepy będzie widział". Drastyczny wzrost długości i jakości życia. Kompleksowe zaopatrzenie wszystkich podmiotów we wszystkie możliwości. Natychmiastowe skuteczne programy pomocy dla cierpiących. Szerokie działania medyczne w mniej ustrukturyzowanych regionach świata. Dietetyka. Bezpłatne zaopatrzenie w czystą wodę pitną, dieta pełnowartościowa i instalacje sanitarne.
Energia/technologia:

Tesla-Technologia itd. O to zadbają nasi przyjaciele z zagranicy. Nieograniczona energia dla wszystkich. Zasady "bioniczne".
Regeneracja/Środowisko:

Koronacja wszystkich energii w celu przywrócenia bioróżnorodności. Nasycone ponowne zalesianie. Globalna regulacja klimatu i pogody. Odsalanie wody morskiej. Regeneracja deserów i tatarów. Ochrona zwierząt i zachowanie gatunków. Recykling, odnawialna eksploatacja zasobów - zasada "konopie zamiast drewna".Wojsko:

Całkowite rozbrojenie na całym świecie (punkt odniesienia: ok. 95%). Globalna, wyłącznie defensywna armia zewnętrzna. Likwidacja wywiadu i tajnych służb.


Priorytet: Zasady państwowe/społeczne.

W OGÓLNOŚCI:

Zapytajmy naszych przyjaciół, co było dla nich pożyteczne.

Ciesz się życiem. Rock'n'Roll.


Propozycja na Hymn Świata: "Nothing else matters" - Metallica i San Francisco Symphony Orchestra.
Wodnik. Rozpocznij przyszłość.

Zamów swoją prywatną pracę dyplomową w moim sklepie:
https://brahbata.world/merchAquarius - przyszłość jest TERAZ! https://www.brahbata.space

back to top