URL naar deze pagina:

https://tinyurl.com/constitution-dutchPreambule
__________________________


De volgende Grondwet van de Wereld is een overheersende suggestie voor een vreedzame planeet Aarde in het millennium.

Sommige van de genoemde punten zullen zeker vragen en verzet oproepen - zij moeten worden opgevat en beschouwd als voorstellen voor een periode van een eeuw. Het leven ontwikkelt en ontvouwt zich het best langzaam en niet terwijl het hectisch wordt vervuld zonder erover na te denken.

De hierbij gepresenteerde Grondwet van de Wereld is mijn uitnodiging aan de aardse mensheid.
Laten we creatief zijn, niet reactief met het samen vormgeven van onze over-all toekomst.

Wij, als Aardse mensheid, zijn op een missie voor onze kinderen en kleinkinderen.
Laten we aan de slag gaan - steeds weer opnieuw.
De tijd om te handelen is altijd nu.Aquarius.    Grondwet   van   de   wereld.
De   globale    ontwikkeling    en
samenlevingsperspectieven van
onze aanstaande toekomst
op de planeet Aarde.
Aquarius.THESIS

Grondslagen van de Schepping
Van een nieuwe Orde van Vrede
Voor de Wereld
____________________

Tussenperiode
Orde na de oorlog
Tenuitvoerlegging: ASAP
____________________


Paradijs op Aarde.I. Doelen:


● Vrede
● Vrijheid
● Gelijkheid
● Broederschap
● Rechtszekerheid
● Zelfbestuur/Mensenrechten
● Soortenbescherming/Milieubescherming
● WelvaartII. Aspecten van het leven:


● Persoonlijke rechten
● Grondwet/Staatsorde/Wetgeving
● Cultuur
● Samenleving/Sociale Zaken
● Informatie/Communicatie/Lettering/Onderwijs
● Economie
● Gezondheidszorg
● Energie/Technologie
● Regeneratie/Milieu en Behoud van Soorten
● Militair/Defensie

Concretisering/implementatie:


Denazificatie.
Beleid: Saamhorigheid. Voor elkaar - in plaats van tegen elkaar.
1000 jaar "Sixties".

In detail:Wet:


Globale toepassing van burgerrechten naar Duits model (artikel 1-20 Duitse grondwet). Oprichting van een waarheidscommissie naar Zuid-Afrikaans voorbeeld. Suprematie onder - een nieuw gestructureerde - V.N. Opname van alle staten in de wereldgemeenschap (wereldparlement). Afschaffing van overbodige wetten en verordeningen (benchmark: ca. 95% - wetten worden gemaakt voor het volk, niet het volk voor de wetten). Eis van tolerantie, verbod op discriminatie. veiligstelling van het recht van iedereen om volledig tot wasdom te komen van zijn persoonlijkheid met zelfbeschikking (zolang dit niet botst met persoonlijke rechten van een derde). Bovendien: §§ 433, 929 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) - meer heeft men niet nodig om alle handelsbetrekkingen te regelen. § 211 StGB (Moord, Duits Wetboek van Strafrecht) en alle (!) daaraan ondergeschikte daden/verzuimen worden geregeld door de kennis van Karma in de toekomst (de kosmische wet) en het eigen schuldige geweten. Helaas zal enige politie - hervormd in rechten en structuur - nog wel een tijdje nodig zijn.Politiek:

Subsidiariteitsbeginsel voor soevereiniteit van de V.N. en in andere parlementen ("Wereldraad" na hervorming, tweekamerstelsel, directe mandaten, hoogste parlement, geen Veiligheidsraad - "alle dieren zijn gelijk"), democratisering, federalisme, scheiding der machten, vrijwaring van voorziening met basisvoorzieningen voor elke laatste (marxistisch principe), geleidelijke ontvlechting van staatsordes door minimalisering van overbodige wetten, afbouw van staatsordes tot ze - afhankelijk van de evolutie van de burgers - niet meer nodig zijn, diversificatie niet ten nadele van derden, aanknopen/uitbreiden van diplomatieke betrekkingen met inwoners van andere grootmachten (o.a. culturele uitwisseling en handel).


Samenleving/Sociale Zaken:


Vrijwaring/garantie van het recht om elke culturele orde van een groep mensen volledig tot uitdrukking te brengen binnen de grenzen van de menselijke saamhorigheid, vasthouden/bevorderen van culturele identiteiten en tradities, voor zover deze niet botsen met de "nieuwe moraal" (tolereren van elke mening behalve de "onwaardige"), passiviteitsbeginsel, ondersteuning van minderheden, culturele uitwisseling, gelijkheid, geen gevangenissen, geen dierentuinen. bevordering van wetenschap, alfabetisering en kunsten. Liefdadigheid. Iedereen krijgt een keuken, een badkamer en een eigen bed.

-

-

Informatie:

Gratis rechten voor iedereen! Toegang tot alle (!) gegevens voor iedereen. Vrije uitwisseling van alle informatie. Wereldwijde alfabetisering. Creatie/gebruik van nuttige methoden om het onderwijs te verbeteren.


Economie:

Vermindering van handelsbelemmeringen, vermindering van beschermende rechten, afschaffing van geldige "tribs en trims". Vermindering van de subsidies (naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland), ontvlechting van transnationale ondernemingen (volgens het beginsel "cui bono"), deregulering van de markten, aanpassing/verhoging van de levensstandaard in de wereld door outsorcing in minder ontwikkelde regio's, democratisering van de bedrijfsstructuren volgens het subsidiariteitsbeginsel (hiërarchie van beneden naar boven), liefdadigheid, bevordering van economisch onderontwikkelde wereldregio's door ovelty, democratisch lean management, afschaffing van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), liberale sociale markteconomie met marxistische basiszekerheid, meer Weber, minder Keynes, genereren van nieuwe bronnen van inkomsten voor die regio's die voorheen leefden van olie, gas en steenkool, geld en de circulatie van geld zal worden afgeschaft (einde van het economisch belang).


Gezondheidszorg:

"lammen zullen gaan blinden zullen zien". Drastische verhoging van de levensverwachting en levenskwaliteit. Alomvattende voorziening van alle onderworpen aan alle mogelijkheden. Onmiddellijke efficiënte hulpprogramma's voor degenen die lijden. Brede medische maatregelen in minder gestructureerde globale regio's. Diëtetiek. Gratis voorziening met schoon drinkwater, volwaardige voeding en sanitaire installaties.Energie/Technologie:

Tesla-Technology etc. Voor deze zullen onze vrienden uit het buitenland zorgen. Onbeperkte energie voor iedereen. "Bionische" principes.


Regeneratie/Milieu:

Kroning van alle energieën om de biodiversiteit te herstellen. Verzadigde herbebossing. Wereldwijde klimaat- en weerregeling. Ontzilting van zeewater. Regeneratie van desserts en tatars. Dierenbescherming en behoud van soorten. Recyclage, hernieuwbare exploitatie van hulpbronnen - principe "hennep in plaats van hout".


Militair:

Wereldwijde algehele ontwapening (benchmark: ca. 95%). Wereldwijd, alleen defensief leger naar buiten toe. Afschaffing van inlichtingendiensten en geheime diensten.

Prior: Staat/sociale principes.

ALGEMEEN:

Laten we onze vrienden vragen, wat nuttig voor hen is geweest.

Geniet van het leven. Rock'n'Roll.


Suggestie voor het Wereldlied: "Nothing else matters" - Metallica en San Francisco Symphony Orchestra.Waterman. Laat de toekomst beginnen.

Bestel je privé Thesis in mijn winkel:

https://brahbata.world/merchWaterman - de toekomst is NU! https://www.brahbata.space

back to top